Nieuws

20 augustus 2002 In het kader van contacten van Promis Raadgevend Ingenieursbureau B.V. met het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT), overhandiging van een projectvoorstel.

Promis overhandigt projectvoorstel aan het RIKILT
De heer drs. Gerrit Bouknecht (Software consultant, Promis Raadgevend Ingenieursbureau, links) overhandigt projectvoorstel aan de heer drs. Peter de Vries (Hoofd Kwaliteitsgarantie, Veiligheid en Milieuzorg, RIKILT-DLO).

9 januari 2002 Promis Electro-Optics B.V., een dochteronderneming van Promis Raadgevend Adviseurs- en Consultancy Groep, ziet het licht. Voortgekomen uit een verzelfstandiging van de activiteiten op het gebied van elektro-optische meet- en detectie-apparatuur van Geveke Industrial - Landré Intechmij B.V., is Promis Electro-Optics een gespecialiseerde toeleverancier van:

Elektro-optische technologieën:

Stralingstechnologieën: