Over Promis Raadgevend Ingenieursbureau

Promis Raadgevend Ingenieursbureau is opgericht in 1982. Zij streeft naar een zodanige toegevoegde waarde dat er een langdurige relatie met haar afnemers ontstaat. Daartoe heeft ze de beschikking over goed gemotiveerd, hoog opgeleid en ervaren personeel. Zij opereert op de volgende deelmarkten van de informatie-technologie:

Haar relaties zijn te vinden in de (proces)-industrie, (semi) overheid en IT omgeving.

Hoewel Promis de nieuwste technologie toepast, bedrijft ze niet techniek om de techniek. Het oplossen van de vragen van de klanten is de eerste prioriteit.